Kenmerken en Kernwaarden

Kleinschaligheid
Het interessante van een klein zelfstandig adviesbureau is dat wij direct aanspreekbaar zijn, veel ervaring hebben binnen het totale bouwproces, concurrerende tarieven hebben en een hoogwaardige kwaliteit kunnen garanderen. Bovendien is bij u als opdrachtgever precies bekend wie het project uit gaat voeren. De werkwijze en het eindresultaat zullen daarbij altijd zijn zoals u gewend bent.

Het omgekeerde geldt ook: wij kennen u als opdrachtgever zo goed dat wij direct op uw behoeften kunnen inspelen.

Samenwerking met vaste partners
Bij een klein adviesbureau kunt u misschien het gevoel van onzekerheid en kwetsbaarheid hebben. Dat is voor een groot deel onterecht. Wij werken samen met een aantal vaste partners. Deze partners ondersteunen ons met specifieke kennis of ten behoeve van de capaciteit en vallen volledig onder onze verantwoordelijkheid. Uit ons vorige dienstverband kennen wij elkaars kwaliteit en zijn onze werkwijzen op elkaar afgestemd. Zo vormen wij een sterk collectief met een passende capaciteit voor ieder project.

Ondernemend en flexibel
Ondernemerschap en flexibiliteit zit in onze genen. Als het project het vraagt, dan werken wij op locatie samen met de architect. Zo ontstaat er een intensieve samenwerking en een optimale synergie tussen de verschillende ontwerpdisciplines.

Door onze kleinschaligheid kunnen wij heel flexibel opereren. Bovendien spreekt u als opdrachtgever altijd rechtstreeks met de projectverantwoordelijke, die met niemand ruggenspraak hoeft te houden om een beslissing te nemen.

Betrouwbaar
Een tevreden opdrachtgever is voor ons van wezenlijk belang. Daarom kunt u er van uitgaan dat wij onze beloften altijd na zullen komen.

Duidelijk en daadkrachtig
Onze daadkracht toont zich in de werkwijze die wij hanteren.
Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Transparante communicatie en gemaakte afspraken nakomen. Dat is waar wij voor staan en waar wij in geloven.

Kostenbewust
Keuzes in het begin van een ontwerpproces hebben een groot effect op de bouwkosten en de kwaliteit. Wij als ontwerpend constructeur kunnen met name in de eerste fase van een project een beslissende invloed hebben op de totale bouwkosten. Ook de mate van duurzaamheid van een gebouw ontstaat heel vroeg in het proces.

Contact

Tel: 06 236 520 35
E-mail: info@strijbos-constructie.nl
Parklaan 10, 5981 XX Panningen

Constructie advies

Ontwerp
Coordinatie
Advies

Strijbos Constructie © 2017. Alle Rechten Voorbehouden | Remmedia Webontwerp