Advies

Aanbesteding constructie advies
Vanwege de kleinschaligheid van ons bureau onderkennen wij dat projecten van een grotere omvang niet geschikt voor ons zijn. Met onze ervaring en juridische kennis kan Strijbos Constructie Advies, als onafhankelijk ingenieursbureau, voor u wel de aanbesteding voor het constructie advies verzorgen.

Beoordeling bestaande bouw
Strijbos Constructie Advies kan door inspectie- en archiefonderzoek een goede beoordeling geven van de constructie van bestaande gebouwen. Zowel ten behoeve van verwerving als in het kader van hergebruik, renovatie en opwaardering is een deskundige inventarisatie van de bestaande constructie onontbeerlijk.

Montageplannen
Strijbos Constructie Advies kan voor aannemers montageplannen maken voor complexe constructies. Hierbij is constructief inzicht nodig in de ontworpen constructie om te kunnen bepalen hoe deze gemonteerd kunnen worden.

Optimalisatie uitvoeringsontwerp
Strijbos Constructie Advies optimaliseert voor aannemers het uitvoeringsontwerp van verworven of te verwerven projecten. Door onze grote kennis van uitvoeringstechnieken is bij ons is de maakbaarheid van het eigen constructief ontwerp altijd een belangrijk uitgangspunt. Op basis daarvan kunnen wij vaak suggesties doen, bij niet door onszelf ontworpen projecten, die de uitvoering effici├źnter, veiliger en goedkoper maken.

Plan van Aanpak uitvoering
Strijbos Constructie Advies kan voor aannemers heldere plannen van aanpak voor de uitvoering van (complexe) werken in de utiliteitsbouw maken. Deze plannen helpen aannemers met name in de aanbestedingsfase om maximaal te scoren ten aanzien van kwaliteitscriteria.

Schade onderzoek
Als er in een constructie spanningen optreden waarop deze niet is ontworpen, zal er schade optreden. Oorzaak van deze schade kan een slecht ontwerp zijn of een minder goede uitvoering van de constructie. Beide situaties hebben gemeen dat de draagkracht en de veiligheid in het geding is. Strijbos Constructie Advies kan de deskundige beoordeling geven en adviezen opstellen waarmee de veiligheid weer wordt hersteld.

Second Opinion
Bij twijfel of voor alle zekerheid kan Strijbos Constructie Advies voor opdrachtgevers beoordelen of een constructief plan technisch wel in orde is.

Verduurzaming bestaande daken
Zie je kansen voor verduurzaming van jouw pand? Wil je serieus investeren in een duurzaam dak door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of een groendak aan te brengen voor waterberging? Strijbos Constructie Advies kan jouw helpen om de constructieve mogelijkheden te onderzoeken.
Na de inventarisatie van de bestaande dakconstructie maken wij allereerst een heldere constructieve quickscan waaruit de technische haalbaarheid van de optionele verduurzamingsoptie blijkt. Indien er mogelijkheden zijn en er een concrete keuze is gemaakt vervaardigen wij de constructieve onderbouwing en dragen wij zorg voor de goedkeuring bij de betreffende verzekeringsmaatschappij en het bevoegd gezag.

Contact

Tel: 06 236 520 35
E-mail: info@strijbos-constructie.nl
Parklaan 10, 5981 XX Panningen

Constructie advies

Ontwerp
Coordinatie
Advies

Strijbos Constructie ┬ę 2017. Alle Rechten Voorbehouden | Remmedia Webontwerp