Coördinatie

Steeds vaker wordt aan hoofdaannemers gevraagd een “coördinerend” constructeur aan te stellen. Voor veel opdrachtgevers is dit tegenwoordig zelfs een vereiste. Strijbos Constructie Advies treedt daarom regelmatig op als coördinerend constructeur voor zowel grote als kleine bouwbedrijven.

Als coördinerend constructeur coördineren wij alle constructieve stukken die door “deelconstructeurs” van de aannemer zelf of door zijn leveranciers worden gemaakt. Wij integreren deze stukken in één samenhangend constructief bouwplan. Op die manier ontstaat een samenhangend geheel en blijft de constructieve veiligheid van het oorspronkelijke of het geoptimaliseerde constructieve bouwplan geborgd. Dit plan kan eenvoudig en zonder veel discussie worden ingediend bij de hoofdconstructeur of bouwtoezicht.

De inzet van ons als coördinerend constructeur is uiteraard een kostenpost. De ervaring leert echter dat deze investering makkelijk wordt terugverdiend. Een coördinerend constructeur kan met kennis van constructies en processen tijdig bijsturen, de belangen van het bouwbedrijf behartigen en daarmee discussies, vertragingen en faalkosten voorkomen.

Een bouwbedrijf is op deze manier echt beter af met de aanstelling van een coördinerend constructeur. Strijbos Constructie Advies heeft hiervoor de juiste mensen, met de benodigde kennis en ervaring!

Wij helpen u graag!

Contact

Tel: 06 236 520 35
E-mail: info@strijbos-constructie.nl
Parklaan 10, 5981 XX Panningen

Constructie advies

Ontwerp
Coordinatie
Advies

Strijbos Constructie © 2017. Alle Rechten Voorbehouden | Remmedia Webontwerp