Ontwerp

Als ontwerpend constructeur adviseren wij dagelijks klanten die betrokken zijn bij utiliteitsbouw, woningbouw en industriebouw. Onze expertise beperkt zich niet tot nieuwbouw. Wij kunnen u ook adviseren van complexe  renovatieprojecten tot kleinschalige verbouwingen.

Het maken van een constructief ontwerp is veel meer dan het bepalen van vloerbelastingen en vloerdikten. Het is een interactief spel tussen architect, opdrachtgever, gebruikers en overige adviseurs. Daarbij gaat het zowel over ambities als uitstraling en duurzaamheid, als over de uitdaging om deze ambities ook financieel mogelijk te maken.

Wij leveren onze input in alle fasen van het ontwerp- en uitvoeringsproces. Vanaf het eerste idee tot en met de realisatie kunt u rekenen op creativiteit en betrokkenheid bij het ontwerp en de realisatie van gebouwen. Wij leggen onze klant alternatieven voor zodat het constructief ontwerp zo optimaal mogelijk integreert in het architectonisch ontwerp.

Wij denken mee in zaken die projectontwikkeling en architectuur raken. Echter, ook aspecten als bouwkosten, duurzaamheid en maakbaarheid van constructies zijn belangrijk en krijgen bij ons de noodzakelijke aandacht. Bij conflicterende belangen zijn wij altijd bereid het maximale eruit te halen.

Onze kracht

De kracht zit in ons analytisch denkvermogen. Wij blijven altijd logisch en nuchter denken vanuit een soort helikopterview. Alle ontwerpgedachtes in het team worden ontleed en op hun logica getoetst.

Wij streven altijd naar een geoptimaliseerd ontwerpproces, waarbij wij de focus leggen op ontwerpaandacht en optimalisaties ten behoeve van een meer integraal en verfijnd ontwerp (inclusief zaken als duurzaamheid en innovativiteit).

Een van onze belangrijkste taken is het economisch vertalen van de ideeën van de architect. Dit doen wij in het voortraject met duidelijke schetsen waarop wij onze ideeën aangeven met betrekking tot de hoofdopzet van de gebouwen (flexibiliteit, openheid, constructieafmetingen etc.). Alle betrokkenen kunnen direct de getoonde voorstellen beoordelen.

Onze basis

Onze eerste verantwoordelijkheid is om zorg te dragen voor een solide, sterk en stabiel gebouw. Daarbij vormen logica qua krachtverloop, efficiënt materiaalgebruik en de uitvoerbaarheid de belangrijkste ingrediënten voor het constructief ontwerp.

Wij ontwerpen een doelmatige constructie. Altijd staat voorop dat de constructie zo moet zijn samengesteld dat ze tijdens de gehele levensduur van het gebouw passend is. Als de bouwkundige en installatiecomponenten worden vervangen moet de constructie nog steeds zo waardevol zijn dat het gebouw kan worden omgebouwd tot moderne nieuwe gebruikerswensen. Dit kun je zien als ons (duurzaam) basisadvies.

Onze meerwaarde

De dialoog met de architect en installatieadviseur in het ontwerpproces vinden wij uiterst belangrijk. In een overleg geven wij altijd helder aan waar wat maatgevend is, of het buigend moment of juist dwarskracht is, waarom die kolom het beste verplaatst kan worden, hoe je het uitvoert. Allemaal argumenten om  het ontwerp te optimaliseren.

Op deze manier gaan wij de zoektocht aan naar de ultieme samenhang tussen de esthetische, installatietechnische, functionele en ruimtelijke wensen.

Wij nemen niet alleen onze primaire verantwoordelijkheid maar nemen ook maatschappelijke aspecten (zoals duurzaamheid, constructieve robuustheid, nieuw materiaalgebruik, veiligheid tijdens de bouw etc.) en de optimalisatie van het ontwerpproces mee in onze werkzaamheden.

Zo krijgt ons advies een meerwaarde. Dit lukt niet alleen, dat doen we samen. Wij eisen in onze ontwerpen optimaal materiaalgebruik en logica binnen functie en esthetica van een ruimte. Wij geven als ontwerpend constructeur dan ook op gepaste wijze tegengas. Daar waar wrijving is ontstaat glans.

Contact

Tel: 06 236 520 35
E-mail: info@strijbos-constructie.nl
Parklaan 10, 5981 XX Panningen

Constructie advies

Ontwerp
Coordinatie
Advies

Strijbos Constructie © 2017. Alle Rechten Voorbehouden | Remmedia Webontwerp