Behoud en restauratie van een uniek stuk erfgoed
In maart 2019 heeft Loods 5 de deuren geopend van haar nieuwe winkel die is verrezen in het oudste deel van het Sphinxcomplex aan de Boschstraat en Frontensingel. De begane grond en 1e verdieping van de monumentale panden de Mouleurs, het Molengebouw en de Belgen zijn daarbij getransformeerd tot een woon- en lifestylewinkel (fase 1). Bij deze eerste fase is Strijbos Constructie Advies B.V. betrokken geweest als uitvoerend constructeur.

Het zgn. Spoorgebouw, dat ook deel uitmaakt van het Sphinxcomplex, is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. Het losstaande voormalige fabriekspand is gebouwd in 1860 en wordt getransformeerd tot woongebouw met op de begane grond een winkel- en/of horecavoorziening. Om het gebouw wind- en waterdicht te maken is het volledige dak en de gevels tijdens fase 1 al gerenoveerd. Ook voor deze tweede fase zijn wij als constructie adviseur gevraagd.

Innovatieve werkwijze
Bij de planontwikkeling en realisatie van fase 1 en 2 is gekozen voor een innovatieve werkwijze. In een speciaal bouwteam van mensen van Loods 5, de gemeente Maastricht, de WOM en betrokken projectadviseurs zijn de meeste ontwerpvraagstukken niet vooraf uitgewerkt, maar wordt tijdens de bouw gezocht naar oplossingen. Deze oplossingen worden meteen op uitvoerbaarheid getoetst met de mogelijkheid tot bijsturing.

Strijbos Constructie Advies BV is, als coördinerend constructeur, verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en de uitvoeringsengineering van de renovatie / transformatie van het monumentale Spoorgebouw. Alle constructieve ingrepen worden daarbij door ons bureau tot op detailniveau uitgewerkt.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Loods 5 Vastgoed V BV
Aannemer: nog onbekend

Bouwkundig ontwerp: BuroDuck
Coördinerend constructeur: Strijbos Constructie Advies
Programma: 3.880 m2 (fase 2)
Ontwerptraject: januari 2021 – juni 2021

Overzicht Sphinxcomplex met linksonder (in rood) het Spoorgebouw

 

Contact

Tel: 06 236 520 35
E-mail: info@strijbos-constructie.nl
Parklaan 10, 5981 XX Panningen

Constructie advies

Ontwerp
Coordinatie
Advies

Strijbos Constructie © 2017. Alle Rechten Voorbehouden | Remmedia Webontwerp